Alken

På höjden mellan Perserud och Mangskog, finns ett natura 2000 objekt, med några skyddsbiotoper, små naturskogsrester, varav en av dem är den artrikaste, när det gäller lavar och vedsvampar i Arvika kommun, ett område som jag var med och inventerade i "steget före" på 90-talet.

2009-09-15

Delar av området ligger numera i anslutning till det nybildade Naturreservatet Byamossarna 2016.

Storområdet Alken Natura 2000

Karta/Map Skogsstyrelsen.

Björk mot vatten Naturskog Alken

 

Skog halvardstjärn   brandgula svampar naturskog Arvika

 

norrlandslav Lunglav
Asplåga Naturskog Dundras mosse murkna träd biotopskydd dundrasmosse bäckdråg naturskog Dundrasmosse Perserud
Naturskog Dundras mosse Perserud hänglav

 

knotiga furor, naturskog Dundras mosse Perserud Mosse Perserud
Myrmark vid naturskog Halvardstjärn gungfly Arvika gungfly vattenspegel
Naturskog vid Halvardstjärn Perserudshöjden Naturskog vid Halvarstjärn Arvika Murken Asp

 

Karta Alken natura 2000