Tiskaretjärn är ett naturreservat som är till för att bevara det gamla odlingslandskapet. Det är en ovanligt rik flora i reservatet, mycket på grund av att berggrunden är basisk. Det här är ett komplett bevarat kulturlandskap, där det finns allt från åkrar, ängar och naturbetesmarker, med alla de djur som förr i tiden var vanliga på landsbygden. området är artrikt och har fina vandringsleder, så att besökare har möjligheten att vandra runt.

Ni kan läsa mer på följande länkar: Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

Slåtter. Delta på slåttergille, de behöver er hjälp Ring: 070-4948004


17 juli 2016

   

 


 

Midsommarafton 2014.

 
   

 

Tiskaretjärn 2013-09-30


 

Tiskaretjärn Tiskaretjärn, vinter Tiskaretjärn
Tiskaretjärn Tiskaretjärn Tiskaretjärn
Tiskaretjärn Tiskaretjärn Tiskaretjärn, sommaräng

 


Bildspel från besök i reservatet den 9 januari 2009.


Tiskaretjärn.

Dagen före Midsommarafton 2012.

     
   

 

Landskapet har gått igenom stora förändringar de senaste hundra åren. Nästan alla ängs och naturbetesmarker har gått förlorade, och endast de åkrar som är enklast att odla finns kvar. För pekaren över bilden och se de förändringar i landskapet som har skett mellan 1890 och 2009. Kartan är från trakterna kring Naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvhöjden i Sunne.

Här kan ni hitta, och se på historiska kartor över hela Sverige! http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html