Skrallarberget

Jag åkte till Skrallarberget, men vandrade den sista vägsträckan på ca 1 km, det såg värre ut än vad det var, så jag kunde ha kört även sista biten, men ville inte chansa.
Väl framme så kom jag in i en gammal tallskog med träd som är närmare 400 år gamla, kung Gustav den andre Adolf kunde ha planterat dem på 1600 talet.
Det var en fin naturskog, där man hade dimensionshuggit någon gång på 1800-talet, men skogen kändes ändå helt orörd.
Jag kom även in i en äldre granskog med mycket skägg och på ett par platser så öppnade sig gläntor med vattensamlingar, lite för små för att kalla tjärn och runt vattensamlingarna så fanns grova aspar, vars stammar kläddes rikligt med den storbladiga lunglaven. Jag stannade på en vacker plats, där jag åt lite och vilade.
Det var en oerhörd fin naturskog i den västra delen.

Söndag den 24 september 2023.

Mer information Länsstyrelsen

Karta

  skrallarberget

 

torraka krokodil skrallarberget
skrallarberget asp skrallarberget
skrallarberget skrallarberget skrallarberget

 

aspskog höstfärger skrallarberget
myrstack triviallövskog skrallarberget
skrallarberget skrallarberget

 

naturskog skrallarberget skrallarberget