Gatefjällen/Gatefjällsbranten

I dag tog jag mig en tur till Det blivande naturreservatet Gatefjällsbranten nordöst om Östervallskog, jag vet inte hur stort reservatet kommer att bli och vilken utsträckning det kommer att få, men på hemsidan Skyddad natur från Naturvårdsverket så kan man se att Naturvårdsverket har köpt en del mark i området.
Jag åkte över bron vid Skårsjöns södra ände och vandrade upp i branten, det är en ganska brant backe på ca 120 höjdmeter och på vägen upp så gick jag först igenom en örtrik granskog med blåsippor och senare upp i en allt mer klipprik tallskog med några äldre furor, även om skogen i stort inte är extremt gammal. Väl uppe så var utsikten över dalgången magnifik och på andra sidan så kan man se ett annat fint reservat, Järnskogsfjället.
Vid en bäck som störtade ner för ett stup fick jag några bilder, men eftersom jag fick lite fel mojänger när jag beställde fallskydd från Addnature, så vågade jag mig inte riktigt fram till kanten denna gång. Jag följde bäcken uppströms en bit genom en vacker naturskog med relativt välvuxen tall och gran smyckad med enstaka grova aspar. Bäcken kom ifrån Slommetjärnet där jag rastade en stund och lyssnade till naturen. Jag gick sedan väster ut emot Långtjärnet där Naturvårdsverkets skogar slutar, vid tjärnen stod en grov skyddad skog på andra sidan och en myrmosaik som jag gått igenom för att ta mig hit. Här blev det två ostsmörgåsar innan jag gick söder ut igenom en naturskog som även den ägs av Naturvårdsverket här var det svårt att fota för alla trädstammar, men det var en vacker promenadskog.  När jag kom fram till branterna igen så gick jag igenom en mycket fin naturskog med höga klippformationer i grov skog och lite längre fram på en klippavsats så fick jag se en gammal vargspillning med mycket ben vi är nu i gränstrakterna mellan Djurskog och Skillingmarksreviren det finns en hel del varg i dessa trakter, men även en del älgar hade lämnat spår i markerna.
Jag gick nedför branten där det gick att gå bland stenblocken och klipporna och väl nere så kom jag fram till en stenig skog av björk al och hägg där marken helt täcktes av vit och blåsippor, nu hörde jag skårsälvens brus där nere i lockande toner så jag gick ner till ravinen där vattnet forsade i skogen som blev alt grövre ju närmare bilen jag kom, tills jag hörde ett väldigt dån av vattenfallet som störtade ner i en sval sänka som knappt nåddes av solljuset, men ett knippe strålar hade sökt sig ner igenom de grova granarna, ner till vattnet som glittrade runt stenarna. Nu gick jag till bilen efter en tur på 5,8 km.

söndag den 8 maj 2016.

Mer information Årjängs kommun, (objekt nr1).

Se min vandring GPS.(Google Earth).

GPS-karta, går bland annat att använda i mobiltelefon, och Google Earth.

Själv använder jag androidappen Custom Maps, med mobiltelefon kan ni öppna länken i google Chrome, spara filen och öppna den i en valfri GPS-app (till exempel Custom Maps) då har ni sedan en GPS-karta i mobilen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

  Skårsälven
gatefjällen
gatefjällsbranten

 

Reservatet ”Gatefjällsbranten” är planerat att bli 113 ha stort

På sidan Planeringsunderlag för Länsstyrelsen i Värmlands WebGis-karttjänst så kan man hitta mycket information om Länsstyrelsens olika planeringar, bland annat Planerade Naturreservat.
De planerade Naturreservaten hittar man om man väljer ”Lagerlista” och under mappen Naturvård så hittar man mappen planerade naturreservat och när man bockar för mappen så visas de planerade reservaten på kartan.


Länk: Länsstyrelsens kartverktyg

 

 

vitsippor gaterudsfjällen vargspillning
gatefjällen gatefjällsbranten gatefjällen
vattenfall naturskog

 

gatefjället gatefjällen gatefjällsbranten

 

 

tjärn gatefjällsbranten
skårsälven lummer
långtjärnet gatefjällsbranten

 

 

blåsippor
aspskog
gaterudsfjällen brant