Gråberget

Gråberget är ett reservat med gråa bergstup, dekorerade med gyllene aspar som växer i branterna. Terrängen är delvis mördande för trötta ben och hälsporre, men bjuder på naturupplevelser utöver det vanliga. Uppe på berget finns en myr med små åldriga bonsai liknande tallar, som bildar en miniatyrskog. Det finns raviner och naturskogar, och strax ovanför stupet finns riktigt gamla tallar. Asparna i området är imponerande med sin lunglavs beklädda bark, dock svåra att fånga på bild på grund av sin storlek. Området kräver en hel del av besökaren.

Information Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen