Lafallshöjden.


jag åkte upp till Fredros, där jag åkte mot Bortan och mitt emellan de två byarna så finns en bevarad gård, med slåtterängar, som är bland de finaste och största i Arvika kommun. Här möts man av en miljö som det såg ut på den Värmländska landsbygden i mitten av 1900-talet. Markerna är småkuperade, med spännande småmiljöer runt gården, och i de övre delarna, så har man en fantastisk utsikt över skogslandskapet bortom ängarna. Det blommar redan en del blommor, men den största blomsterprakten kommer i midsommartid, då slåttergubbar, fältgentiana och orkidéer, pryder ängarna. Den här ängen är ett toppobjekt och har därför blivit ett natura 2000 område, som sköts exemplariskt av Gunnarskogs hembygdsförening, som är en relativt stor hembygdsförening. Det är upp till var och en att ställa upp på slåttern som börjar i slutet av juli, och jag var själv med här innan jag fick en egen äng att sköta.

Info Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

Kristihimmelfärdsdagen 2014.

  Lafallshöjden

 

Slåttergille Lafallshöjden 2019

lafallshöjden
lafallshöjden
ängar    

 


Det började med att jag åkte upp genom Gunnarskogs fina kulturlandskap, mestadels välskött upp till Fredros där jag svängde av väster ut emot Bortan, jag skulle till Lafallshöjden där det finns en artrik ängsmark som är ett natura 2000 område, skött av Gunnarskogs hembygdsförening.
När jag anlände så var det två män med motorcyklar där, troligen så hade de övernattat på platsen, lite ovanligt, men de åkte vidare ganska snart.
På ängen så var det en sällan skådad blomsterprakt, mycket frodigt mot normalt, vissa växter har tagit stryk under förra årets torka, jag fann ingen fältgentiana som jag har sett där vid tidigare besök, däremot så har slåttergubbarna ökat de senaste 20 åren sedan jag var med på slåttern i mitten av 90 talet, det fanns även slåtterfibbla som jag inte har sett där tidigare, smällglimmen har minskat något, men är relativt vanlig för platsen, den är ovanligare runt Arvika
Ängsmarkerna är ganska så stora och landskapet är mycket kuperat med stenmurar och odlingsrösen och det är en ganska fin utsikt över skogslandskapet och de blånande bergen.

Löndag den 29 juni 2019.

 

  lafallshöjden

 

lafallhöjden smällglim
brudborste jordkällare lafallhöjden
hårdvallsäng finngård lafallshöjden

 

jungfrulin lafallshöjden ängsmarker