Maratjärnsskogen

Jag tog en tur till Vimyren, Martatjärnsskogen, Skallberget och Stormyren.
I dag så tog jag kompledigt då jag arbetat under helgen, det var fint väder så jag åkte till höjden mellan Vägsjöfors och Stöllet norr om Torsby.

Det är ett stort vildmarksområde här uppe med fem reservat på totalt 683 ha och fyra planerade med en total yta på 1112 ha, så i framtiden kommer 1795 ha att vara skyddat för all framtid. Här finns mängder med nyckelbiotoper, en av de högsta koncentrationerna i den här delen av Värmland och här har man sett järv för ett par år sedan, det är ett område som lämpar sig väl för de stora fyra, här hör de verkligen hemma i vildmarken.

Länk till Länsstyrelsens karta:


Jag gick vidare längs skogsbilvägen fram till Vägsjömyren där det stod en bil parkerad vid avtagsvägen upp till Titjärnsskogens Naturreservat.
Här börjar det planerade reservatet Martatjärnsskogen som är på 210 ha, fullt av nyckelbiotoper i en myrmosaik, en spännande småkuperad miljö.
Jag gick över Vägsjömyren, det var lite svårt man måste undvika att trampa ner sig när inte myrmarken är helt genomfrusen, men man väljer av erfarenhet att gå på tuvorna på rätt ställe, inget för nybörjare. Det var en fin miljö och jag fick lite bilder, när jag hörde röster på den norra sidan av myren, kanske var det de som ägde bilen som stod parkerad, jag såg en röd jacka i skogsbrynet 300–400 meter bort.
Jag gick vidare i en fin naturskog med en hel del snö i en sluttning, äntligen lite vinterbilder 350 meter över havet. Vid Lämmyrtjärnen så var det fina vyer över Lämmyren, även om skogen inte var lika gammal, jag hade tydligen lämnat de riktigt gamla skogarna för dagen, för när jag gick vidare, först till Östra Maratjärnen och vidare väster ut längs mossarna så var det endast enstaka gamla träd kvar, men naturen var fin ända tills jag kom fram till vägen.
Vid vägen så gick jag söder ut emot parkeringen och plötsligt så hörde jag en helikopter bakom mig det kändes nästan som om den förföljde mig, där jag gick på vägen samtidigt som den flög över mig och vidare emot Karlstad, det var en sjuktransport i Landstingets gula farkost, den som man ofta ser på det värmländska himlavalvet nu för tiden.
Framme vid bilen så åkte jag vidare längs Vimyrens Naturreservat där jag stannade till ett par gånger för att fotografera innan jag åkte hemåt.

Promenadslingan blev 9,6 km med en höjdskillnad på 74 m, se min promenad här.

Karta Skogsstyrelsen


måndag den 24 februari 2020.

PS! området blev reservat den 15 jan 2024

  maratjärnen
maratjärnsskogen

 

vägsjömyren nyckelbiotop maratjärnsskogen
istappar
maratjärnsskogen storblockig skog

 

maratjärnsskogen orrtall
maratjärnsskogen maratjärnsskogen