Övre Lofterud, ligger utanför Glaskogen men man har en god överblick över de södra delarna av reservatet. Utsikten är hänförande och kulturlandskapet är välskött, med stenrösen, solitärträd och små åkrar.

2010-10-09

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

odlingsröse övre lofterud
stenröse lofterud lofterud
övre lofterud