Segolstorpshöjden

Segolstorpshöjden är ett nytt naturreservat, bildat 2006. Reservatet som ligger söder om Glaskogen är ett vackert reservat med utsiktspunkter över sjöar och tjärnar, med fina bestånd av grova aspar som lyser gyllene gul-orange på hösten. Det är en skog som är trevlig att vandra i, den har högre kvalitéer än de flesta områdena som finns på Glaskogen.

2010-10-09

Mer info Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

segolstorpshöjden segolstorpshöjden
segolstorpshöjden abborrtjärnet
fjällsjön

 

 

 

 

 


 

Segolstorpshöjden Naturreservat, Centrala delarna.

2012-04-01