Storgruvan & den trolska Kyrkoskogen.


Jag åkte till Storgruvan, som är den största av flera gruvor i Mången, nära Tiskaretjärns naturreservat. En ”raggarbil” stod parkerad när jag anlände, men några raggare såg jag inte, kanske hade de villat bort sig inne i gruvhålen? Jag gick först nedåt i sluttningen där en vandringsled börjar upp genom en nyckelbiotop på ca 31 ha, som är frivilligt skyddad av Svenska Kyrkan, denna skog är en av de finaste grannaturskogarna i trakten, med grova granar, levande och döda, där de döda kullfallna är bevuxna med ett tjockt mosstäcke, skogen liknar nästan en tempererad regnskog när solen bryter igenom efter en regnskur. En tung frisk luft, med lukten av levande natur fyllde mina lungor där jag gick bland de mäktiga granarna, som hade betydande dimension och längd i småravinerna. Runt en liten mosse lite högre upp i sluttningen så var stämningen synnerligen trolsk, med knotiga tallar och skägglavsbevuxna granar. Längst upp i sluttningen så finns det två bänkar där man kan sitta och betrakta utsikten över skogslandskapet. Hela området verkar vara påverkat av en basisk berggrund och det är riktigt vackert att vandra i längs vandringsleden.
Jag gick tillbaka till gruvan, där jag gick in i gruvhålets mynning, inte längre, men fick ändå se kopparens ärg drapera grottväggarna.


söndag den 17 juli 2016.

Karta/Map Skogsstyrelsen

GPS-karta, går bland annat att använda i mobiltelefon, och Google Earth.

Själv använder jag androidappen Custom Maps, med mobiltelefon kan ni öppna länken i google Chrome, spara filen och öppna den i en valfri GPS-app (till exempel Custom Maps) då har ni sedan en GPS-karta i mobilen.