Ulvsömyrarna är ett myrmarksområde, som har lite vildmarkskaraktär, förutom att vissa delar är starkt påverkade av skogsbruket, endast myrmarken är skyddad..

2005-10-08

Läs mer: Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

(PS! Reservatet har blivit betydligt mer kalhugget de senaste 10 åren 2016)

 

Ulvsjömyrarna

Ulvsjömyren


 

Ulvsjömyrarnas Naturreservat-de dimmiga (”Vargsjömyrarna”.)

 I dag åkte jag ner till Årjängs kommun och reservatet Ulvsjömyrarna, för jag hade tröttnat på Mötterudshöjden, också hade man lovat vackert väder på radion.
Något vackert väder blev det inte under hela dagen, även om det verkade lätta lite ibland, men solen orkade inte lyfta de tunga dimmorna som låg som ett täcke över landskapet.
Jag passerade Kålleboda, en slåtteräng på Glaskogen, med fin flora, på en välskött äng, på vägen till Ulvsjömyrarna.
Framme vid reservatet, vandrade jag ut i dimman. Reservatet som ligger runt Ulvsjön, antyder att det har funnits varg här förr i tiden, och reservatet ligger nu i gränszonen, mellan två vargflockar.  Sannolikheten att få se en varg är bara någon halv %, men man kan försöka locka på dem genom att härma en skadad hare, eller älg.
Någon varg såg jag inte i den täta dimman, som svepte som en kall ande i håret, allt var tyst och öde, även om jag såg ganska så gott om älgspår kring myrmosaiken. Skogen är inte skyddad i naturreservatet, men mycket har sparats ändå, särskilt kring mossarna och kant zonerna runt tjärnen. Hoppas att skogen kan få ett mer permanent skydd, för några av tallarna är vackra och börjar få en urskogskaraktär, även om de bara är i medelåldern för en tall.
Jag hörde orrarna spela lite försiktigt på mossen, även om det är fel årstid, och när jag närmade mig en myrholme, så flög ett 40-tal orrar upp och förmörkade himlen med sina silhuetter. Här måste det vara ett mäktigt orrspel om våren, kanske värt ett besök.

söndag den 13 november 2011.

ulvsömyrarna

 

 

ulvsömyren
orre
kålleboda kålleboda
ulvsömyrarna