Brånberget

Om Värmlandsnäs är Värmlands Skåne, så är Höljes den Norrländska motsvarigheten. Vid Brånberget finns en Skog som har norrländsk karaktär, en plats där man kan få en liten känsla av vildmark på vissa platser. Här förekommer ofta både vargflockar och björn. Man bör ha god tid på sig om man vill upptäcka alla delar av reservatet, själv hann jag bara med att fotografera den södra halvan av reservatet på ca fem timmar. Vägen till reservatet är urusel, om man inte vill polera undersidan av bilen, samtidigt som man grovtestar stötdämparna. Reservatet har inga vandringsleder.

2009-09-19

Läs mer, Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

Brånberget

 

Naturskog Brånberget Naturreservat Havsjön Dimhöljd skog Naturskog Brånberget Naturreservat Bonsai gran Naturskog Brånberget Naturreservat
Naturskog Brånberget Naturreservat myr N Havsjön Havsjötjärnen Naturskog Brånberget Naturreservat
Torraka  Tall Naturskog Brånberget Naturreservat Naturskog Brånberget Naturreservat Granlåga

 

 

Havsjötjärn

Stubbe Västra Naturskog Brånberget Naturreservat Myrmark Naturskog Brånberget Naturreservat
Myrmark Nordvärmland Norra värmland Naturskog Gammalskog
Blåbärsris rött Naturskog Brånberget Naturreservat Naturskog Brånberget Naturreservat

 

 

Panorama Myr Naturskog

 

Naturskog Brånberget Naturreservat Vackra höstfärger Naturskog Brånberget Naturreservat blåbärsris höst
Naturskog Brånberget Naturreservat Myrstack Granurskog Naturskog Brånberget Naturreservat
Myrstack Naturskog Brånberget Naturreservat Brånberget Naturreservat

 

 

Panorama granurskog

 

Naturskog Brånberget Naturreservat Kåda på gran trädtopp
Naturskog Brånberget Naturreservat trädskelett gran Bergknalle i naturskog
hotad svamp död gran Havsjön Naturskog Brånberget Naturreservat

 

 

lingonris med lingon på myrstack Havsjön höst Höstfärger vid sjö
Naturskog Brånberget Naturreservat Naturskog Brånberget Naturreservat utsikt
Torraka tall fura

 

En tur till Havsvalladalen och Brånberget


I går vandrade jag fritt i Havsvalladalen och Brånbergets Naturreservat i Höljes.
Från Stor-Skärsjöngick jag upp till Ruskåsen igenom ett contortaplantage som ligger utanför reservatet, stigningen var brant och slitsam och väl uppe i reservatet igen så var det svårframkomligt i naturskogen med alla kullfallna granar, men de fyller sin funktion för det växer många ovanliga vedsvampar på de här träden.
Jag gick i riktning emot Havsjötjärnen i sydväst och passerade några myrmarker med gamla träd, och väl framme vid tjärnen så öppnade sig vyerna efter att ha vandrat i den slutna skogen, nu gick jag vidare till Norra Havsjön där solen bröt igenom på ett fint sätt när molnen skapade skuggor runtomkring, så kontrasten mellan ljus och mörker blev extra mäktig.
Höjdplatån uppe på Västra Brånberget blev mitt nästa mål, ännu en tung vandring uppåt väntade, men belöningen där uppe gör det hela värt, jag passerade stora myrstackar och granar med granticka innan jag kom upp till en klipphäll med knotiga tallar, där jag stannade en stund för att äta mina smörgåsar.
Jag gick norr ut, passerade några vattensamlingar i naturskogsmiljö och et område med äldre tallskog, innan jag kom fram till Hallmyren där utsikten mot Trysilfjällen var magnifik, knotiga myrtallar stod i förgrunden, men skymde inte utsikten utan skapade enbart perspektiv och djup.
Nu gick jag vidare emot Östra Brånbergets östbrant, där det är stup och branter och reservatets finaste utsikt öster ut och även mot Transtrandsfjällens mjuka fjälltoppar, även här så stannade jag en stund innan jag begav mig nedför östbranten tillbaka mot bilen.
Branten är svår att vandra i med alla klippblock och trädstammar, men granskogen är mäktig och artrik, dessutom så står det här och var bestånd av aspar med lunglav i en mängd som troligen är svår att finna i Värmland.
Vandringen tillbaka blev både svår och lätt då jag valde att gena över en ungskog, men även genom storblockig tallskog, hade jag haft mer tid så skulle jag ha valt att gå en lite nordligare runda.

Det var en ganska besvärlig vandring på 1,2 mil och en höjdskillnad på 320 meter.


söndag den 3 september 2023.

  brånberget
brånberget

 

stor-skärsjön brånberget
lunglav naturskog granticka
brånberget brånberget

 

brånberget brånberget brånberget
brånberget brånberget asplåga
brånberget naturskog

 

norra värmland urskog
brånberget brånberget
silverfura höljes
brånberget orkide brånberget