Kulturlandskap
Bergs Gård Kalvhöjden Ritamäki Tiskaretjärn
Bergs gård Kalvhöjden Ritamäki Tiskaretjärn Yttre Hedene Bräcke Ängar Stömne Gillbergasjön Mangskog Ängen
Borrsjön Kymmen Myrom Johola Abborrtjärnsberg Övre Lofterud Karlanda Tandövala Norrboda Gammelstad Skräddar -Djurberga
Garphyttan NP Björkskogsnäs Tibergs udde Ransbysätern Arskagen Prästön Buterud Grimsheden Hornborgasjön Kummelön
       
Lafallshöjden Mjögsjöhöjden Tegen Ögårn Lindholmen Sølendet        

 

Kulturlandskapet är en hotad naturtyp som var den dominerande landskapsbilden för bara femtio år sedan.

För hundra år sedan fanns det nästan inga utrotningshotade arter. På den tiden så fanns det ca 1,5 miljoner hektar riktig ängsmark i landet, nu finns det endast 6-8 tusen hektar kvar och alla de större sammanhängande ängarna är nu helt borta. Naturbetesmarkerna är ochså på tillbaka gång och de markerna är minst lika viktiga.

För att bevara mångfalden av arter så är det viktigt att bevara de små fragment av kulturlandskapet som finns kvar till eftervärlden.

Jordbruksverket Rapport 2009.

TUVA jordbruksverket, databas, ängs och betesmarker.

Slåtterbladet, Värmland.

 

Lien ett oslagbart verktyg och det enda verktyg som är godkänt på steniga slåtterängar.
Jag har gjort mitt lie orv själv efter gammal förbild och efter kroppens mått, dvs översta handtaget skall räcka under armhålan och avståndet mellan handtagen skall vara måttet från  armbåge till fingerspets.
Det är svårt att hitta bra liar och orv att köpa, men de bästa verkar Hamre i Norge ha, Länk Hamre.
Ödenäs Lieservice har bra information och produkter, men jag har inte lyckats nå dem i juli 2013.

Allt om lieslåtter: Tidskrift PDF Göteborgs Universitet

  Lie

Hamre har ett komplett sortiment med olika lie orv och lieblad mm, och är troligen det bästa märket på marknaden.

 

 


 

Igelkott
Ritamäki
Humla Slåttergubbe med fjäril

 

Taklök Vinbergssnäcka Stor blåklocka Lie
Mandelblom Lie Äng Myrom
Slåttergubbe Hare Humlor bråkar om blomma

 

Landskapet har gått igenom stora förändringar de senaste hundra åren. Nästan alla ängs och naturbetesmarker har gått förlorade, och endast de åkrar som är enklast att odla finns kvar. För pekaren över bilden och se de förändringar i landskapet som har skett mellan 1890 och 2009. Kartan är från trakterna kring Naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvhöjden i Sunne.

Här kan ni hitta, och se på historiska kartor över hela Sverige! http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

 

 

Ä ngsslåtter med lie.

Hemma på mina ängar.

Lieslåtter lär man sig idag främst på kurser, eller genom att delta i organiserade evenemang hos en lång rad Naturskydds, eller hembygdsföreningar som arbetar för att bevara den rika mångfalden av växter i det gamla kulturlandskapet.
Jag gick själv på en kurs i Småland på 90-talet och deltog i lokala slåttrar, innan jag skaffade en egen äng.
Tyvärr så är lie slåtter ännu i vissa bygder förknippat med byfåneri, men bilden börjar nu ändras och bilden av miljövårdare börjar växa fram även i glesbygd i takt med att folk blir medvetna om nödvändigheten att slå med lie för att skydda utrotningshotade arter.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player