Kulturlandskap
Bergs Gård Kalvhöjden Ritamäki Tiskaretjärn
Bergs gård Kalvhöjden Ritamäki Tiskaretjärn Yttre Hedene Bräcke Ängar Stömne Gillbergasjön Mangskog Ängen
Borrsjön Kymmen Myrom Johola Abborrtjärnsberg Övre Lofterud Karlanda Tandövala Norrboda Gammelstad Skräddar -Djurberga
Garphyttan NP Björkskogsnäs Tibergs udde Ransbysätern Arskagen Prästön Buterud Grimsheden Hornborgasjön Kummelön
Lafallshöjden Mjögsjöhöjden Tegen Ögårn Lindholmen Sølendet Isberga Omberg Skattlösbergs by Gylterudsgrottan
           
Brosjön Kinnekulle Skansen Läckö Genbäcken            

 

 


 

Slåttergillen i värmland 2021

Jag brukar göra en lista över Slåttergille i Värmland på min hemsida varje år, det brukar bli en lista med en handfull evenemang, även om jag själv är upptagen med mina egna marker.
Men även i år så verkar Covid 19 ha lamslagit sådana aktiviteter, för det enda jag kan hitta är lite information om Lafallshöjden, se Gunnarskogs hembygdsförening
Har letat på diverse hembygdsföreningar, visit Värmland, och naturskyddsföreningar.

   

 


 

Kulturlandskapet är en hotad naturtyp som var den dominerande landskapsbilden för bara femtio år sedan.

För hundra år sedan fanns det nästan inga utrotningshotade arter. På den tiden så fanns det ca 1,5 miljoner hektar riktig ängsmark i landet, nu finns det endast 6-8 tusen hektar kvar och alla de större sammanhängande ängarna är nu helt borta. Naturbetesmarkerna är ochså på tillbakagång och de markerna är minst lika viktiga.

För att bevara mångfalden av arter så är det viktigt att bevara de små fragment av kulturlandskapet som finns kvar till eftervärlden.

Läs mer om ängsskötsel här Naturvårdsverket/Riksantikvarieämbetet 2019.

Jordbruksverket Rapport 2009.

TUVA jordbruksverket, databas, ängs och betesmarker.

Ängar Jordbruksverket, bra läsning!

Jag hittade en bra sida om lieslåtter med 1600 medlemmar i Facebook.
Hemsida Lienätverket.

Hantverkslaboratoriet Göteborgs Universitet.

Traditionell ängshävd på södra Gotland, bra filmserie

Sveriges Miljömål för betesmarker och slåtterängar.
Det finns även information Länsvis.
Hemsida.

 

 

Lien ett oslagbart verktyg och det enda verktyg som är godkänt på steniga slåtterängar.
Jag har gjort mitt lie-orv själv efter gammal förbild och efter kroppens mått, dvs översta handtaget skall räcka under armhålan och avståndet mellan handtagen skall vara måttet från  armbåge till fingerspets.
Det är svårt att hitta bra liar och orv att köpa, men de bästa har Karlstad Redskap och näst bäst Hamre i Norge, Länk Hamre.

Slåttergubben säljer lieorv och tillbehör, rekommenderas.

Liemats säljer lieorv och utrustning.

Allt om lieslåtter: Tidskrift PDF Göteborgs Universitet

Liehandbok PDF

 

  Lie

Jag tillverkar mina egna måttanpassade orv, men har lite för ont om tid för att ta upp beställningar.

 

Slåttergubbens ekologiska fågelmat AB
Företaget har mycket bra utbud av kvalitetsliar, orv och kringutrustning.

Riktigt bra kvalitets-orv, men de har endast knackeliar


Hemsida.

 

 

 

Köp lieorv och lieblad av Karlstad Redskap.
Karlstad Redskap har troligen den bästa lien som går att köpa i butiker i Sverige, liebladet är traditionellt och passar såväl till äldre lieorv och ”moderna” i stål. Återförsäljare Sverige.
Liarna går att jordvända (ändra vinkeln i förhållande till marken) om man värmer upp fästet med en blåslampa och böjer i ett städ med rörtång. Bra stål som går att slipa i slipsten, håller skärpan länge och är lätt att bryna.
Jag har testat några nytillverkade lie-märken på marknaden, och det här är det bästa jag har hittat hittills!
4**** av fem möjliga, endast vissa märken tillverkade på 1940-60 talet når upp till fem stjärnor.( Eventuellt så kan det finnas någon smed som kan handsmida femstjärniga liar efter beställning, men se upp för hobbysmeder).

Det sägs att liebladen lär tillverkas av en underleverantör i Österike, men har inte själv kollat om det bara är ett rykte.

 

Fredagen den 8 juli 2016.

Katalog

 

 

Hamre har ett komplett sortiment med olika lie orv och lieblad mm, och är ett av de bästa märkena på marknaden.

En nackdel är att liebladen är nästan omöjliga att jordvända och anpassa till ett lieorv som man redan har, däremot så är de anpassade till Hamres egna orv. Utmärkt skärpa,men bör köpas med tillhörande orv. Lite hårda att bryna. De är tillverkade i "fjäderstål" av en plåtbit, det sägs att de är tillverkade i Rumänien, men vet inte om det är ett rykte. Äldre lieblad som tillverkades i Norge höll den högsta 5***** kvaliteten, sök på auktioner.

3*** av fem möjliga.

 

 
 

 


 

 

 

Igelkott
Ritamäki
Humla Slåttergubbe med fjäril

 

Landskapet har gått igenom stora förändringar de senaste hundra åren. Nästan alla ängs och naturbetesmarker har gått förlorade, och endast de åkrar som är enklast att odla finns kvar. För pekaren över bilden och se de förändringar i landskapet som har skett mellan 1890 och 2009. Kartan är från trakterna kring Naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvhöjden i Sunne.

Här kan ni hitta, och se på historiska kartor över hela Sverige! http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

 

 

Ä ngsslåtter med lie.

Hemma på mina ängar.

Lieslåtter lär man sig idag främst på kurser, eller genom att delta i organiserade evenemang hos en lång rad Naturskydds, eller hembygdsföreningar som arbetar för att bevara den rika mångfalden av växter i det gamla kulturlandskapet.
Jag gick själv på en kurs i Småland på 90-talet och deltog i lokala slåttrar, innan jag skaffade en egen äng.
Tyvärr så är lie slåtter ännu i vissa bygder förknippat med byfåneri, men bilden börjar nu ändras och bilden av miljövårdare börjar växa fram även i glesbygd i takt med att folk blir medvetna om nödvändigheten att slå med lie för att skydda utrotningshotade arter.

 

 Det mesta sköter jag med motormanuell slåtter, en av de tillåtna metoderna på ängen som jag får bidrag för.

Motormanuell slåtterbalk är helt suverän på småtegar och sluttningar.

(En riktigt vass gräsklinga i metall fungerar nästan lika bra som en lie, men är inte tillåtet att använda på ängar, däremot så använder jag detta redskap i kanterna och dikena vid ängs-vallen).

Lördagen den 16 juli 2016

 

 


 

Bekämpning av lupiner.
Jag har testat flera metoder av bekämpning av lupiner, hela byn är full av lupiner och även jag hade en del bestånd tidigare.
Först försökte jag med att enbart ta bort blomstänglarna, men det hjälpte inte nämnvärt förutom att det hindrade spridningen av blommorna, sedan försökte jag med att slå bort hela örten med lie under växtsäsongen och detta hämmade lupinerna avsevärt, men de försvann inte helt.
Den bästa och mest effektiva metoden har jag ägnat mig åt i två år, den innebär att jag har en dålig röjklinga på röjsågen , jag sågar bort bladrosetten och hugger sedan ned i jordstammen för att döda rötterna, detta fungerar utmärkt i lerjorden, men troligen sämre i stenig mark. Man får ibland stanna röjsågen för att avlägsna jordtorvor och gräs som fastnat, enkelt att ta bort med en skruvmejsel eller dylikt.

Det pågår lupinbekämpning i flera naturreservat i landet, Länsstyrelsen i Dalarna rekommenderar manuell bekämpning och uppgrävning, och Länsstyrelsen i Värmland rekommenderar upprepad slåtter under växtsäsongen.

 

 

Hur samlar man fröer bäst.

Jag samlar frön när jag drar undan gräset, detta för att sprida arterna inom ängen till nya områden, fröna sprider jag främst ut på de artfattigare delarna för att öka mångfalden och artrikedomen.

  1. Jag drar bort höet på en presenning som är hel och slänger av höet på komposten.
  2. Fröerna ligger kvar på presenningen.
  3. Jag samlar upp fröerna i papperspåsar och sprider ut dem på de artfattiga partierna i ängen.

1

2

3


Myrom, läs mer om projektet på den här sidan.

Myrom är min hemby och Myrhage är min gård.
Jag har bara ca 2,4 ha mark, som är fördelat på 0,7 ha äng, 1 ha vall, 0,3 ha damm och resten trädgård. Det finns en mängd blommande växter på sommaren, och är resultatet av ett par veckors slit på sommaren.

Att bo på landsbygden är en livsstil, jag har bott så i hela mitt liv förutom två år i Karlstad och ett år i Örebro i ungdomen, av de två livsstilarna så föredrar jag landsbygdens stillhet och arbetsro.

Arter registrerade på min gård 2020: Arter på Myrhage skyddade fynd (brudsporre) saknas i listan. Har ej inventerat gräs fullständigt, samt kryptogamer.

 

Skötselplan ängar

Under veckan så kom min nya åtagandeplan (2015-2019) för mina slåtterängar. Ängen blev inventerad 10 maj.
Läs dokument PDF.
Fredag den 27 maj 2016.

Ängsbruk är helt olönsamt utan bidrag, så bidraget på drygt 11 000 kr/år är välkommet och ger en lön på ca 120 kr/ timme när man räknar in (manuell, ej traktor) slåtter, räfsning botförsel av hö, bekämpning av lupiner och älggräs, hamling av träd och fagning av löv på våren.
De första tio åren skötte jag ängen utan bidrag.

Ängsinverteringen.

 

 


 

Aktuella slåttergillen. 2019 (2020 Covid 19!)
Jag har hittat information om tre slåttergillen i Värmland, det finns säkert fler. Hjäp till Ni behövs!

Ritamäki info.

Sunne kommun, flera ängar info.

Slåttergillen Visit Värmland

Slåttergille Lafallshöjden

Jag har gjort eftersökningar i olika föreningsregister för att få kontaktinformation till nedanstående slåttergillen där det inte gick att få information i länkarna ovan(jag kan inte garantera att det stämmer):

Bytorp, Bytorpsföreningen, 0570-330 70

Håkanjanssättern,Västerrottna byalag, 0565-42143 070-6908252

Kårebolssätern 070-5700758

Sannsätra, Ingen information artikel VF 2017