Naturreservat
Bergs Gård Danshallsmyrarna Gillertjärn Glaskogen Kalvhöjden Örvattnet Ritamäki Tiskaretjärn Gullrosas berg
Bergs gård Danshalls Myrarna & Sœrkilamp Gillertjärn Glaskogen Kalvhöjden Örvattnet Ritamäki Tiskaretjärn Gullrosas Berg Skutan
Brånberget Yttre Hedene Bräcke Ängar Baljåsen Stömne Gillbergasjön Flatsmossen Järnskogsfjället Rennstadsnipan Ivana
Abborrtjärnsberg Segolstorpshöjden Kesebotten Brännan Kloften Tandövala Håltebyns brandfält Fjornshöjden Drevfjället Fulufjället NP
Måns-Olasberg Rännberg Vimyren Titjärnsskogen Stormyren Fäntjärnsskogen Norra Lien Deletjärnsåsen Bjursjöhöjden Bryngelsdalen
Falldalen Bergvattsdalen Svarthavet Gråberget Hösås Gettjärnsklätten Ulvsömyrarna Kvickneåsen Lilla örtjärnskogen Ulvfjället
Perserud Töfsingdalen NP Gartosofta Dundern Soienmägg Mammasberget Fulufjellet NP Gårdsviksfjället Tresticklan NP Korsdalen
Ängemyrarna Nordens Ark Bua Hed Näverkärr Garphyttan NP Näsmarkerna Björkskogsnäs Tibergs udde Högbergsfältet Kanan
Kilafjället Averåfjäll Lisselberget Apertin Edeby Pannkakan Torrakberget Inre Kilsviken Arskagen Nötön
Prästön Buterud Grimsheden Sörknatten Tiveden NP Hornborgasjön Kummelön Lämpenshålan Geijersdalsmossen Lungälvsravinerna
Borgviks bokskog Sandåns lövskog Svarttjärnshöjden Torps bergsbrant Biskopstorp Morups tånge Sumpafallen Åkulla bokskogar Söderåsen NP Paskabäcken KR
Ytre Hvaler NP Gultberget Hovfjället Norskog Skallberget Sörskog Skallberget Krokolaknölen Ömtberget Torrknölen Katjärn KR Låssbyn
Kilsravinerna Gillbergaskogen Kackerudsmossen Fermansbo urskog Lindholmen Stora hoberget Tidö Rogen Hamrafjället Sølendet
Skarsdalsbergen Gatefjällen Påterudsskogen Tippmyren Ryttersfjället Tegsnäset Omberg Isberga Hølvannet Mulldusen
Gyllbergen Skattlösbergs by Västanvik Horsstomyren-Storberget Lisselåsen Vålhallberget Kölviken Sonfjället NP Böringsberget Hamra NP
Karmoråsen Koppången Näveråsens Domänreservat Ösjöskogen Halle & Hunneberg Ep Kinnekulle Skansen Läckö Maratjärnsskogen Skallberget Stormyren-Stöllet
 
Klackskullen Gaterudsfjällen Krakstad Hällåskullen Båstnäs Fräkensjömyrarna Havsjöskogen

Fulufjället NP

Göljån

Fulufjället NP

Tangådalen

 

 

Det finns en mängd naturreservat att besöka och fotografera i Länet och resten av Sverige (och Norge).

En fördel med att det finns reservat är att man nästan garanterat har en någorlunda bevarad natur att besöka.

Det finns fortfarande en del områden kvar som borde vara reservat, och en del reservat som borde utökas, men trots allt så har antalet reservat dock ökat från 38 stycken för 30 år sedan, till 187 stycken år 2018. Fler naturreservat är på gång att bildas genom att statlig skog byts mot privat mark, ca 10 000 ha kommer att bli nya naturreservat, främst på natura 2000 områden i Länet. Artikel VF.

Läs mer om reservaten i Värmland

Länstyrelsen Värmland.

Här finns kartor över alla Reservat i Sverige.

Naturvårdsverket, skyddad natur

Naturvårdsverket, miljödataportalen.

(Ekoparker-Sveaskog) delvis skyddade naturområden.

Kyrkoreservat i Värmland

 
  • Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 4
  • Bild 5
  • Bild6
  • bild 7

Fulufjällets Nationalpark

Ritamäki Naturreservat

Glaskogen

Vimyren Naturreservat

Ritamäki i vinterskrud.

Ritamäki

Långfjällets Naturreservat, vid Töfsingdalens Nationalpark.

Bergs gård Naturreservat

     

 

 

Det planeras många stora nya naturreservat i Norra Värmland (2019) och när det har skyddats så har man säkrat de viktigaste naturskogarna i länet för framtiden och storleken på reservaten gör att de även kommer att bli viktiga för turistnäringen och vildmarksupplevelser i framtiden.

På sidan Planeringsunderlag för Länsstyrelsen i Värmlands WebGis-karttjänst så kan man hitta mycket information om Länsstyrelsens olika planeringar, bland annat Planerade Naturreservat.
De planerade Naturreservaten hittar man om man väljer ”Lagerlista” och under mappen Naturvård så hittar man mappen planerade naturreservat och när man bockar för mappen så visas de planerade reservaten på kartan.


Länk: Länsstyrelsens kartverktyg

 

 


 

Norge.

Ibland gör jag utflykter till Norge, som ligger endast 4 mil bort.
Nyttiga länkar till skyddad natur i grannlandet:

Miljødirektoratet, Naturbase.

Kilden til arealinformasjon, länk.

Vandringskartor kan skrivas ut här: Norgeskart

Vandringsleder och utflyktsmål, suveräna kartor: UT.no