Danshallsmyren ligger på den svenska sidan och har en yta på 543 ha, och Særkilamp som ligger i Norge är inte riktigt lika stort 474 ha.. Tillsammans så har de båda reservaten, som ligger intill varandra en total yta på ca 1000 ha, d.v.s. 10 kvadratkilometer. Vildmarksområdet består till stor del av en mosaik av myrmarker. Det är svårt att fotografera myrmarksvidderna så att de blir bra på bild, och därför så har jag mest fotograferat skogsmarkerna som ligger emellan myrarna. Fotografierna är inte tagna på hela det stora området, då behövs fler dagar.

Vägen till reservaten är dålig, det är knappt att man tar sig dit med en personbil, mobiltelefonen har ingen täckning.

Läs mer: Länsstyrelsen

Danshallsmyrarna, vid "parkeringen" Danshallsmyren, vid noppikullen Danshallsmyren, vid noppikullen, asp Danshallsmyren, noppikullen
Danshallmyren, vid noppikullen Danshallsmyren, nära gammal bosättning, Kojkilan Danshallsmyren med utsikt emot norge
Danshallsmyren Danshallsmyrarna Danshallsmyrarna, ner emot norska gränsen

 

Særkilamp är ett stort reservat på den Norska sidan, det tar en stund att ta sig dit, och själv så har jag bara traskat över en liten del av reservatet.

Läs mer:Særkilamp

Særkilamp Myrlandskap Særkilamp naturskog Særkilamp naturskog Særkilamp tjärn
Særkilamp Naturskog bäckdråg Særkilamp nära riksgränsen Særkilamp myrlandskap
Særkilamp naturskog Særkilamp bäckdråg Særkilamp

 

Danshallsmyren Særkilamp Særkilamp