Kalvhöjden är ett av de artrikaste naturreservaten bed en basisk berggrund som skapar livsförutsättningar för en mängd ovanliga växter. Här finns bland annat den sällsynta guckuskon, som dock har blivit lite tillbaka trängd i ett hörn av reservatet.

Det är en otrolig utsikt från de högre belägna delarna och man kan bara föreställa sig hur det en gång såg ut när landskapet var helt uppodlat för hundra år sedan, med böljande och blomstrande vidsträckta ängssluttningar.

Här finns även den sista ängen med ursprungligt hamlade träd.

Läs mer: Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

  Kalvhöjden Rödkulla

 

Kalvhöjden vitsippor Vintermotiv Sommaräng med ett hav av blommor.
Vintermotiv över ängsbackarna. Kalvhöjden sommaräng Sommaräng med hänförande utsikt.

 


 

Slåttergille Kalvhöjden!

Lördag den 23 juli 2016

 

Kalvhöjden 17 juli 2016

   

 


 

Midsommarafton 2014

   

 

 

Kalvhöjden

Dagen före Midsommarafton 2012.


Kalvhöjden 2013-09-30

 


 

Landskapet har gått igenom stora förändringar de senaste hundra åren. Nästan alla ängs och naturbetesmarker har gått förlorade, och endast de åkrar som är enklast att odla finns kvar. För pekaren över bilden och se de förändringar i landskapet som har skett mellan 1890 och 2009. Kartan är från trakterna kring Naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvhöjden i Sunne.

Här kan ni hitta, och se på historiska kartor över hela Sverige! http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html