Myrom

Myrom är min hemby och Myrhage är min gård.
Jag har bara ca 2,4 ha mark, som är fördelat på 0,7 ha äng, 1 ha vall, 0,3 ha damm och resten trädgård. Det finns en mängd blommande växter på sommaren, och är resultatet av ett par veckors slit på sommaren.

Ängsinverteringen.

 

Skötselplan ängar

Under veckan så kom min nya åtagandeplan (2015-2019) för mina slåtterängar. Ängen blev inventerad 10 maj.
Läs dokument PDF.
Fredag den 27 maj 2016.

Ängsbruk är helt olönsamt utan bidrag, så bidraget på drygt 8000 kr/år är välkommet och ger en lön på ca 100 kr/ timme när man räknar in (manuell, ej traktor) slåtter, räfsning botförsel av hö, bekämpning av lupiner och älggräs, hamling av träd och fagning av löv på våren.
De första tio åren skötte jag ängen utan bidrag.

 

 
   

 

Äng

Två projekt.

Ängen har jag skött sedan jag flyttade till Myrom på 90-talet. Ängen var då i dåligt skick, men har förbättrats. Ängen sköts manuellt, med motormanuell slåtterbalk, lie och räfsa mm.


Vallen är relativt ny och sköts numer som äng (fast halvmodernt) och besås med frö ifrån ängen. Vallen sköts rationellt med slåtterbalk, traktor, löspress och kniv-vass gräsklinga.

Vall

Artrik äng, 0,7 ha, bakom huset öster ut.

 

Blommande vall, ca 1 ha, framför huset, väster ut.

Samma äng, bild tagen mot huset

Fältgentiana

Samma vall, bild tagen mot huset

 


Ängen

Bilder från 1992 innan röjning och återupptagen hävd.

Endast små fragment av ängsvegetation finns kvar.

 

Bilder från 2015, huset har byggts till och målats rött.
Ängsfloran har återhämtat sig och spridit sig inom ängen, tätheten mellan örterna har ökat och mängden ohävdarter minskat.

   

 

 


Vallen eller Nyänga

Bilder från 1992.
Granplanteringen avverkas och blir åkermark igen, granriset eldas upp och virket sågar jag på Holms bond-såg i Högvalta, virket blir sedan brädfodring mm till huset.
Stubbarna får ruttna i ca 7 år innan jag plöjer första gången med en enskärig plog.

 

Bilder från 2012 och 2014 från ungefär samma position som ovan.
Vallen har börjat bli bevuxen med vallörter och några få ängsväxter som ängsskallra och jungfrulin har börjat ta sig, kanske har de legat i så kallad fröbank i marken, dessutom så har jag sått vallen med frön ifrån ängen.

 

Bilder från 2008 och 2009.
Jag bröt stubbar med en traktorgrävare som jag då hade köpt för att fixa lite på gården och vägen, sedan fräste jag jorden med en jordfräs till traktorn och sedan dess så har jag slått vallen varje år.

Första året blev det mycket ogräs.

 

 


 

Några ytterligare bilder

Kvällen den 28 juni 2010 såg jag en råbock ute på ängen, den åt orkidéer och annat grönt.

 

 

Tofsvipa Tofsvipor Tofsvipa
   
   

 


Nu blommar det kring husknuten!
Min äng blommar just nu för fullt, med hundratals av orkidéer, jungfrulin och andra fagra örter.
Jag såg räven vandra förbi här om dagen, kanske har det gamla grytet blivit bebott igen? Jag får gå och titta någon dag. Kanske är det därför som kattskrället inte gärna går ut, eller så är det lättja.


Torsdagen den 28 juni 2012.

 

Den blomster tid nu kommer!
Jo då, nu blommar allt fler sorters blommor hemma på ängen, det är gott om smörbollar och kärrspira i år. Nere vid dammen är det alldeles rödbrunt av kärrspiror, och jag skrämde upp några änder när jag gick ned för att kolla.
Andra arter som blommar hemma just nu är, mandelblom, tjärblomster, gökärt, jungfrulin och midsommarblomster, mm.
Fredagen den 8 juni 2012.

 

 

 

Fler bilder

 

Katterna.

Min nuvarande katt ”Puma” sedan 2016 är en bondkatt/Maine coon och den förra ”Missan” var en bondkatt, kanske med inslag av skogkatt.
Katter håller undan möss och är ett gott sällskap, tyvärr så börjar de gamla bondkattstammarna bli utrotade igenom kastrering och uppblandade med raskatter, om jag får välja bland raskatter så är det Norsk skogkatt och Maine coon som gäller, även om även dessa sorter allt mer blir framavlade som innekatter och utställningsobjekt.

Missan 2003-2016

 

 

Puma

ID: Datamars 752098100827647

Vaccinerad 3 ggr

 

Puma fick en kull den 8 augusti 2018, läs mer här.

 


Huldra, förföriskt vacker men livsfarlig för möss.
Hon föddes den 8 augusti 2018 av Puma, läs mer här.

Vaccinerad och chipad, ID 752098100912016

   

Tillsammans med den rödhåriga brodern (såld)