Örvattnetär ett reservat på 40 ha, och har vissa relativt opåverkade nyckelbiotoper. Området blev delvis skyddat för sitt stora inslag av lövträd med ovanliga lavar.

Det är ett trollbindande äventyr att traska runt i de naturskogsartade partierna, med branter och porlande bäckar. Ta därför en promenad i skogen helt ensam, upplev äventyret, lyssna och var uppmärksam, bli ett med naturen.

2008-10-05

Läs mer: Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

Örvattnet

 

Örvattnet en porlande bäck. örvattnet, bävergnag Örvattnet

 

 

 

Örvattnet skummande bäck Örvattnet, strandnära skog Örvattnet, myr
örvattnet koralltaggsvamp örvattnet, bäckdråg
Örvattnet, lavbeväxta träd örvattnet Örvattnet

 

    Örvattnet trollskog

 

Örvattnet asp Örvattnet skriftlav och snigel örvattnet örvattnet