Yttre Hedene, eller även Hedane (dialekt skillnad) (Yttre Hedarna på Svenska)

Reservatet Yttre Hedene ligger i södra delen av Värmland. Det är ett reservat som har kommit till för att bevara det gamla odlingslandskapet, en artrik och vacker miljö. Det är ett fint utflyktsmål, med vacker utsikt mot söder.

2009-09-29

Information, Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

  Yttre Hedene
ek yttre hedene ängar

 

 

naturbetesmark
oxel kreatur
ekblad träd

 

 

  yttre hedene ask