Mangslidberget
Jag åkte till Mangslidberget där den finns en stor koncentration av nyckelbiotoper på Bergvik Skog AB s marker, jag var lite nyfiken på vad jag skulle få se. Vägen var farbar ända till vägens slut även med normal personbil, så jag kom ganska så nära. Jag vandrade upp igenom ungskog med inslag av Contortatall barken var slät och grå som en blandning mellan asp och gran, med kottar direkt på grenarna. Nu fick jag se naturskogen resa sig, och jag gick in i en helt ny värld av gamla granar bland stora klippblock, jag gick från en steril skogsplantage in i en naturskog. Här har man på 1800 talet plockat bort de stora 500 åriga tallarna, så att skogen nu har blivit grannaturskog, endast skogsbränder kan få tallskogen att gro på sådana marker. När jag kom fram till en myr så fanns det dock några gamla säkert 300 åriga tallar kvar, med platta urskogspräglade toppar, skogen kändes ursprunglig och det enda som störde intrycket var att man kört med ATV på myrmarken på sina ställen fram till Värmlands största jakttorn, troligen avsett för björnjakt. Nja något jakttorn är det ju inte utan ett brandtorn från gångna tider, med vittrande fundament och rostig konstruktion med halvruttna brädor, det finns besökare som klättrar upp, men jag var inte villig att ta risken, tornet skulle ha rivits för länge sedan om det stod närmare bebyggelse.
Jag vandrade norr ut igenom fin grannaturskog med gamla tallstubbar från 1800 talet ner emot en myr, men fick gå igenom 1980 talets synder, en ungskog av contortatall innan jag kom fram till en vacker myrmark omgiven av urskogstallar, intrycket runt de sluttande myrmarkerna var ursprunglig vild natur, det är synd att området som helhet inte blev skyddat för 40 år sedan, nu är det närmast omöjligt att återställa med alla skogsplantager, om man ändå hade planterat med inhemsk tall, då hade det funkat (området går att restaurera, men det skulle ta 150 år). Hur som helst så står den ursprungliga skogen för hoppnings vis skyddad som nyckelbiotoper som öar i ett storskogsbrukslandskap, så området är ändå väl värt att besöka, för här finns några riktigt fina pärlor av ursprunglig natur.
Nu gick jag tillbaka till bilen trött i hälkudden på höger fot.

Lite fakta om Contorta-tall SLU. Contortan har inte haft möjlighet att sprida sig till Europa sedan Laurasien splittrades för ca 70 000 000 år sedan. Spridning av arter mellan kontinenter har bara varit möjlig de senaste århundradena.

lördag den 26 augusti 2017.

Vägbeskrivning Eniro

GPS-karta, går bland annat att använda i mobiltelefon, och Google Earth.

Själv använder jag androidappen Custom Maps, med mobiltelefon kan ni öppna länken i google Chrome, spara filen och öppna den i en valfri GPS-app (till exempel Custom Maps) då har ni sedan en GPS-karta i mobilen.


  mangslidberget
mangslidberget

 

myrstack brandtorn
myrmark naturskog
körskada mangslidberget

 

 

 
   

Karta över nyckelbiotoper, skyddad natur

 

Vindsnurror på Mangslidsberget.
Jag hörde på radion SR Värmland att man planerar att uppföra vindsnurror på Mangslidsberget.
Vindkraft är bra, men samtidigt så drabbas ofta fina miljöer uppe på höjderna, vildmarkskänslan kommer att försvinna eller kraftigt reduceras i fint område. Jag besökte berget tidigare i år och det finns ca 100 ha nyckelbiotoper på berget, samtidigt så finns det flera unika gamla finngårdar, en populär skidanläggning och fina naturreservat inom radien 1 – 1,5 mil ifrån den planerade vindkraftsparken, känslan kommer att påverkas och skall man fotografera så får man använda smart lagningspensel mm för att försöka ”laga” bilderna.
lördag den 11 november 2017.

 
m