Reservatet ”skutan” ligger mellan Vännacka och Koppom i Eda kommun. Det är svårt att få några bra bilder när inte solen skiner, så jag får åka dit igen, vid något tillfälle, för det är ett av de vackraste reservaten jag har sett i våra trakter. Det är vackert och artrikt idag och kommer att bli enastående om hundra år, en upplevelse för kommande generationer. Reservatet ligger på gränsen mellan den magra finnskogen och den bördiga dalgången mellan Årjäng och Eda. Skutan ligger kring en ravin, en Eda kommuns, grand canyon, dock inte lika stor, men ändå hänförande med bonsai liknande furor i stupen och med klippor stora som hus i dalbottnen. Al sumpskogen är lite av en regnskog i miniatyr.

2009-09-14

Mer info Länsstyrelsen.

 

rasbrant

Skutan naturreservat Skutan ravin

 

 

Skutan naturskog skutan vindfälle
skutan naturreservat skutan utsikt torrtall
klippskreva skutan sumpskog klippor skutan